UniGarden-BG.com

GDimitrow
  • Дата на публикуване: 03.12.2022
  • Прегледи 55
Описание

UniGarden-BG.com – Озеленяване на градини, дворове и поддръжка на зелени площи!

Дейността ни е свързана с изготвяне на проекти за озеленяване, затревяване, изграждане на покривни градини, изграждане автоматизирани поливни и напоителни системи.