Адвокат недвижими имоти

sima3ka
  • Дата на публикуване: 19.07.2022
  • Изтича на: 17.09.2022
  • Прегледи 27
Описание

Нашите адвокати могат да ви помогнат при пътнотранспортното произшествие, престъпления против данъчната система, престъпления против финансовата система, престъпления против собствеността или при възникване на митнически престъпления. Наказателни дела от момента на задържане от органите на съдебното производство и при всяко следващо явяване пред съда. Същественият обем от работата на адвокатите от https://stefanovalaw.com предоставя комплексен анализ относно правния статут на избрани недвижими имоти в град Варна, също вещните права върху тях, тежестите и осигуровките, териториално им състояние и други. При възлагане, снабдяваме клиентите си с всички необходими документи за сключване на сделки при придобиване, разпореждане и управление с недвижими имоти.